Home » Ikke kategoriseret » BoligJobordningens ukendte fætter giver ekstra penge til energirenovering

BoligJobordningens ukendte fætter giver ekstra penge til energirenovering

BOJ-SEE1kGenindførelsen af den populære boligjobordning var en af Venstreregeringens første gerninger. Hvad de færreste boligejere ved, er, at der findes endnu en tilskudsordning, som ligeledes belønner energibesparende ombygninger af hjemmet. Energiselskaberne er nemlig forpligtet til at give tilskud til efterisolering af lofter, hulrumsisolering eller udskiftning af vinduer med 35 skattefrie øre per sparet kilowatttime.

Byggefirmaet Ove Jensen oplever en stigende aktivitet med energirenoveringsopgaver – særligt på grund af det nye håndværkerfradrag. Kun enkelte spørger imidlertid til energiselskabernes tilskudsordning.

BoligJobordningen har fået enormt meget omtale i medierne, og vi oplever, at mange kunder af den årsag er interesserede i at høre om energibesparelser. Når vi så fortæller om Energistyrelsens tilskudsordning, bliver de positivt overraskede. I mange tilfælde har de ekstra penge fået kunderne til at lave yderligere renovering af huset, siger ingeniør Henrik Jensen.

Interessen kommer fra både boligejere samt private og offentlige virksomheder. Ifølge Henrik Jensen hænger efterspørgslen tæt sammen med det generelle opsving i økonomien. Opgaverne fordeler sig hovedsageligt mellem nye vinduer, efterisolering af loft og hulrumsisolering, men der gives også tilskud til en lang række andre tiltag, eksempelvis udskiftning af varmekilde, isolering af varmerør og installering af nye radiatortermostater.