Home » Erhvervsbyggeri » Licitationer

Licitationer

Licitationer

Byggefirmaet Ove Jensen A/S deltager hyppigt i licitationer – og vinder på den måde tit hoved- og fagentrepriser. Oftest indbydes vi til at være med.

I kraft af vores mangeårige erfaring mestrer vi alle de discipliner, der kræves for succesfuld gennemførelse af byggeprojekter. Vores oplevelse er, at succes ikke alene kræver høje faglige standarder. Firmaets værdisæt og styringssystem er nemlig også med til at gøre forskellen og sikre et velsmurt samarbejde, hvor alle delelementer går op i en højere enhed. Til syvende og sidst handler det jo ikke kun om at nå et perfekt resultat, men også om at udføre arbejdet til den aftalte pris og aflevere projektet til tiden.

Takket være de mange licitationer, vi har vundet i årenes løb, har vi ikke alene opbygget en lang referenceliste, men også et stort netværk af kontakter i branchen. Det betyder, at vi ofte bliver indbudt til at deltage i licitationer. Nøgleordene er vedvarende dialog, skarp processtyring samt god sparring med både udbudsgiver og samarbejdspartnere.

Om projektet er stort eller lille, er den gode sparring og dialog vejen frem mod et kvalitetsbyggeri, der indfrier alle forventninger fra hele interessentgruppen – bygherre, rådgivere, underentreprenører, leverandører samt alle de andre medspillere i projektet.

Vi er vante med spørgemøderne, byggemøderne og alle licitationens øvrige elementer, og igennem hele processen tager vi ansvar. Det er os magtpåliggende at have konstant overblik over alle de forhold, der har indvirkning på byggeriet.